Switch to uk
Du er her: Home - Nyheter
spacer
Kurs i Simapro i oktober (2012-07-02)
Vi arrangerer LCA og Simaprokurs i Oslo 15-17 oktober. Meld deg på og lær deg å bruke verdens beste og mest brukte software for livsløpsvurdering.
spacer
LCA-brukerforum (2012-05-24)
MiSA har tatt initiativ til etablering av et LCA-brukerforum. Første workshop ble holdt den 19. april og ble en stor suksess.
spacer
MiSA setter opp klimaregnskap på egen virksomhet (2012-05-21)
MiSA AS har beregnet sitt klimafotavtrykk og satt dette opp i et klimaregnskap for årene 2009, 2010 og 2011. Dette dekker store deler av tidsrommet MiSA AS har eksistert, samt dekker et tidsrom hvor selskapet har vært i en betydelig utvikling. Det er derfor interessant både å se på strukturen - men også utviklingen - i klimafotavtrykket.
spacer
Klimaregnskap av Oslo kommune vekker interesse! (2012-04-27)
Klimakostanalysen av Oslo kommune har vakt stor interesse og har blitt presentert i en rekke fora den siste tiden:
spacer
MiSA på Technoport! (2012-04-20)
MiSA deltok på Technoport 2012 - Sharing Possibilities.
spacer
Høyhastighetsutredningen er klar! (2012-01-24)
Den nasjonale høyhastighetsutredningen ble onsdag 25 januar klokken 13 overrakt samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. MiSA har hatt ansvar for klimaregnskapet i utredningen.
spacer
Klimakostanalyse av Oslo kommune (2012-01-19)
MiSA har gjennomført en klimafotavtrykkanalyse av Oslo kommune sin egen virksomhet.
spacer
Kurs i Simapro i november (2011-10-06)
Vi arrangerer Simaprokurs i Oslo 23-24 november. Meld deg på og lær deg å bruke verdens beste og mest brukte software for livsløpsvurdering.
spacer
Lite klimavennlige anskaffelser (2011-09-09)
Mest ståk og lite ull i bruk av klimakrav for offentlige anskaffelser
spacer
Klimaregnskap for Oslo-VM ferdigstilt (2011-09-13)
MiSA har gjort opp klimaregnskapet for ski-VM i Oslo 2011, med direkte og indirekte utslipp for de viktigste innsatsfaktorene
« Prev
1 2 3 4 5 6 7 8
Next »
Enkelt og presist klimaregnskap for bedrifter og kommunerSoftware
spacer
Vi tilbyr flere verktøy for beregning av miljøpåvirkning. Felles for dem alle er at livsløpsperspektivet er ivaretatt. Verktøyene dekker alt fra fotavtrykksanalyser av hele firma, via klassiek LCA-applikasjoner, til mer spesialtilpassede og forenklede verktøy for produktdesignere.Motta automatisk nytt fra oss på e-post
Nyhetsbrevsarkiv
fecho