Switch to uk
Du er her: Home - Nyheter
spacer
Ny PhD i MiSA! (2013-01-23)
Christofer Skaar, seniorrådgiver i MiSA, forsvarte 16.1.2013 sin doktorgradsavhandling «Accountability in the Value Chain: Product Declarations as a Tool for Measuring, Managing and Communicating CSR Performance».
spacer
Konferansepaper om høyhastighetsbanen (2012-12-20)
MiSA holdt presentasjon om metode og mottagelse av resultatene fra Høyhastighetsutredningen, på SETACs LCA-konferanse i København 26-28 november.
spacer
Kommunale tjenester når 5 millioner tonn CO2 ekv. (2012-12-11)
MiSA har med bruk av klimakostmodellen beregnet klimafotavtrykket til all norsk kommunal tjenesteproduksjon for 2011. Resultatene viser at det kommunale klimafotavtrykket har nådd 5 millioner tonn CO2 ekvivalenter. Etter en nedgang fra 2009 til 2010, ser vi nå en videre økning iht. historisk trend.
spacer
MiSA i tidskriftet Klima (2012-11-28)
MiSA har bidratt med artikler i de to siste utgavene av Klima. I Klima nr 5 har vi et kritisk blikk på oppsett av miljøregnskap iht. hva som inkluderes og fokuseres på av bidrag. I Klima nr 6 tar vi et oppgjør med bruk av opprinnelsesgarantier
spacer
Livsløpsvurdering av energisystemer (2012-11-28)
MiSA har gjort flere miljøanalyser av energisystemer. Livsløpsvurderinger har vist seg helt nødvendig for å kunne avgjøre hvilke system som har den beste miljøprestasjonen. Flere av analysene går på å vurdere energiforsyningssystem som alternativ til fjernvarme. Dette ofte i forhold til tilknytningsplikt. En slik analyse er livsløpsvurderingen av energiforsyningssystemer gjort for Aspelin Ramm/Vulkan Eiendom AS sin utbygging på Vulkan i Oslo.
spacer
Miljøanalyse av norsk landbruk (2012-11-12)
Sammen med blant andre NILF har MiSA vært invovert i et prosjekt på "miljø og klimaanalyse av norsk landbruk og matsektor". MiSA sitt bidrag har vært å miljømodellere den norske landbrukssektoren med bruk av miljøutvidet kryssløpsanalyse hybridisert med LCA data.
spacer
Ny dokumentasjon på Klimakost (2012-11-08)
MiSA har utviklet en ny dokumentasjonsrapport på Klimakost som beskriver den nyeste utviklingen av verktøyet og metodene bak. Klimakost som verktøy har blitt benyttet til miljømodelleringer av alt fra husholdninger, via bedrifter og kommuner, til det nasjonale nivå.
spacer
Pris til miljøbudsjettering av Follobanen (2012-11-05)
MiSA har som underleverandør til Asplan Viak utviklet LCA-metodikk for miljøbudsjettering av jernbaneinfrastruktur. Prosjektet fikk 26. oktober annerkjennelsen «highly commended» under UICs 12th Sustainability Conference i Venezia.
spacer
Ny klimakalkulator for bedrifter! (2012-08-31)
MiSA har utviklet et klimaregnskapssystem for norske næringssektorer. Bedrifter vil med dette være bedre i stand til å identifisere sine fokusområder.
spacer
Ny ansatt i MiSA (2012-08-02)
Seniorrådgiver Christofer Skaar starter å jobbe for MiSA 1 August
« Prev
1 2 3 4 5 6 7 8
Next »
Enkelt og presist klimaregnskap for bedrifter og kommunerSoftware
spacer
Vi tilbyr flere verktøy for beregning av miljøpåvirkning. Felles for dem alle er at livsløpsperspektivet er ivaretatt. Verktøyene dekker alt fra fotavtrykksanalyser av hele firma, via klassiek LCA-applikasjoner, til mer spesialtilpassede og forenklede verktøy for produktdesignere.Motta automatisk nytt fra oss på e-post
Nyhetsbrevsarkiv
fecho