Switch to uk
Du er her: Home - Nyheter
spacer
Vårens introduksjonskurs til Simapro (2014-02-04)
MiSA inviterer til kurs i bruk av Simapro for LCA. Kurset går over 2 dager.
spacer
Klimaregnskap for NTNU 2012 (2013-11-25)
MiSA gjennomførte i 2010 et forprosjekt for NTNU i utviklingen av et klimaregnskap på egen virksomhet. Arbeidet resulterte i et notat, konferansepresentasjon, samt vitenskapelig publikasjon. I 2013 initierte NTNU arbeidet med hovedanalysen; dette skulle være et klimaregnskap for NTNU sin virksomhet i 2012 gjennom bruk av den oppdaterte klimakostmodellen. I tillegg til en oversikt over klimafotavtrykket til virksomheten som helhet ble det ytret et ønske om å kunne fordele klimafotavtrykk på fakultetsnivå for å gjøre sammenligninger.
spacer
Rammeavtale miljørådgivning for Posten Norge AS (2013-10-24)
MiSA vant høsten 2013 en anbudskonkurranse med forhandling om rammeavtale for miljørådgivning med Posten Norge AS.
spacer
MiSA vinner rammeavtale på etiske krav i leverandørkjedene (2013-10-14)
MiSA har, i tillegg til konsulentselskapene DNV, Deloitte, og KPMG, inngått en rammeavtale med Oslo kommune om oppfølging av etiske krav i leverandørkjedene.
spacer
Introduksjonskurs til Simapro, og oppdateringskurs i Simapro 8 og Ecoinvent 3 (2013-10-11)
MiSA inviterer til kurs i bruk av Simapro for LCA. Kurset går over 2 dager. Umiddelbart etter kurset arrangerer vi et en-dagskurs i forbindelse med oppdateringen til Simapro 8 og Ecoinvent 3. Deltakere på første del kan gå videre på den 3 dagen hvis ønskelig. Deltakelse på kurset dag 3 alene forutsetter at man har brukt Simapro endel tidligere.
spacer
Asplan Viak kjøper MiSA (2013-10-03)
Asplan Viak AS kjøper alle aksjene i MiSA AS
spacer
MiSA på LCM konferansen (2013-09-11)
MiSA deltok med med tre presentasjoner under LCM konferansen i Gøteborg i august. Konferansen har et sterkt fokus på livsløpstankegang og miljø, og tiltrakk seg over 500 deltagere fra over 40 land, med representanter både fra forskning, næringsliv og offentlig virksomhet.
spacer
MiSA er Achilles JQS kvalifisert (2013-05-24)
MiSA er kvalifisert i den felles kvalifikasjonsordningen Achilles JQS
spacer
Forskningsprosjekt MiSA-Grønt Flagg (2013-04-16)
I et forskningsprosjekt støttet av Sør-Trøndelag fylkeskommune samarbeider nå MiSA med FEE Norway og Grønt Flagg-ordningen i å utvikle klimaregnskap for hver enkelt grunnskole i Trondheim. Prosjektet er ment å kunne videreføres til andre skoler - og barnehager - i alle kommuner i Norge.
spacer
Beregning av klimagassutslipp for kommuner i Oppland (2013-04-02)
Dette klimaregnskapet tar for seg klimagassutslipp fra kommunal virksomhet i 26 kommuner i Oppland fylke. Analysen dekker et komplett klimafotavtrykk med bidrag fra både direkte (scope 1) og indirekte (scope 2 og 3) klimagassutslipp iht. GHG-protokollen. Analysen er basert på livsløpsvurderinger og kryssløpsvurderinger gjennom bruk av klimakostmodellen. Grunnlagsdata for analysen er kommunenes innkjøpskostnader registrert i KOSTRA og dekker komplette tidsserier fra 2001 til 2011.
1 2 3 4 5 6 7 8
Next »
Enkelt og presist klimaregnskap for bedrifter og kommunerSoftware
spacer
Vi tilbyr flere verktøy for beregning av miljøpåvirkning. Felles for dem alle er at livsløpsperspektivet er ivaretatt. Verktøyene dekker alt fra fotavtrykksanalyser av hele firma, via klassiek LCA-applikasjoner, til mer spesialtilpassede og forenklede verktøy for produktdesignere.Motta automatisk nytt fra oss på e-post
Nyhetsbrevsarkiv
fecho